Semináře a povídání

Sebeúcta, sebeláska a seběvědomí

Červen 2019 - Havlíčkův Brod


Srdečně zvu všechny hravé a zvídavé ženy na sérii worskhopů zaměřených na poznání sebe samé.

11.6. 2019 Sebeúcta

17.6.2019 Sebeláska

 25.6.2019 Sebevědomí

Během workshopů si osvojíte jednoduché, ale velmi účinné techniky práce s vědomím i nevědomím. Cvičení budeme prokládat relaxacemi a meditacemi, které jsou v souladu s energiemi, které sem nyní proudí a nutí nás věnovat pozornost svým niterným myšlenkám, touhám a potřebám.


Praktická cvičení budou probíhat individuálně, ve dvojici i ve skupině a  jsou zaměřená na poznání toho, kdo vlastně jsem a jak to mám v sobě uspořádané. Rozkryjí se vám mentální vzorce, které si nesete z dětství i dospívání. Uvidíte hodnoty a priority, které řídí váš život. Řízené relaxace a meditace se sundrumem, sansulou a kosha zvonky vám pak pomohou udělat "generální úklid" ve vaší hlavě a vy sama rozhodnete, co si necháte a co propustíte, neboť to už pro další etapu života nebudete potřebovat.


Po absolvování workshopů pochopíte, proč vám určité věci fungují a jiné ne. Co je potřeba ve vašem životě změnit a sama si náplánujete kroky, které vás dovedou k vnitřní spokojenosti, pohodě a větší radosti ve vašem životě.

 Rezervace je NUTNÁ na tel. 774991204.

Cena jednotlivých workshopů je 350 Kč.

Místo konání Centrum Harmonie, Dolní 227, Havlíčkův Brod
 čas 16.00 - 19.00 hod
(po vytvoření skupinky je možnost čas poupravit)  Tematické okruhy, které cítím jako aktuální:

1. Naše děti - naše budoucnost

Čím dál častěji za mnou přichází maminky, které trápí nemocnost jejich dětiček, hyperaktivita či jiné věci, které nejsou pro okolí tak úplně přijatelné. Obávají se a jsou stresované tlakem okolí a přitom si uvědomují, že příčina věcí je zřejmě někde jinde. Vidí, že léky,  či jiné preparáty jejich andílkům nepomáhají. Spíše je jen utlumují a zatěžují jejich křehoučká tělíčka chemii. Při těchto sezeních budeme vzájemně sdílet naše zkušenosti, rozkrývat příčiny a poselství, která k nám skrze naše dětičky přichází. Pokud řešíte se svými kamarádkami podobné problémy a chtěly byste vnést nový pohled do dění, kterým procházíte je možné se domluvit a zorganizovat setkání u vás doma nebo na zahradě.

2. Sexualita - probuzení vnitřní Bohyně 

Práce s vnitřní ženou,sebelásku, sebevědomím a důvěrou v sebe i v Universum.  Probuzení vnitřní síly, nalezení způsobu jak sdělovat a následně realizovat svá přání a tužby.  Uvolnění pocitů strachu a obav jenž nás svazují a nutí přizpůsobovat se okolí a představám našich blízkých, společnosti či zaběhlému systému.

3. Aktivace a otevření srdce a jeho propojení s myslí

Práce s potlačenými pocity a emocemi, uvolňování bloků a hledání radosti, světla a lásky propojené s převzetím odpovědnosti za svůj život.

4. Harmonizace těla i duše, Léčivé masáže, Relaxace, Meditace....

Pokud máte prostor, který by byl vhodný pro zřízen provizorní masérny. Známé jenž rádi rozmazlují svá tělíčka dotekem energie, vonných olejů a uvolňujících hmatů. Nebo chcete jen udělat radost svým blízkým je tu nabídka i pro Vás. Cena masáží vychází z normálního ceníku a je navýšená pouze o cestovné.

5. Výklady, konzultace a terapie přes SKYPE

tento krok volím z důvodů hektické doby, časové vytíženosti a třeba i náročnosti či velké vzdálenosti od Vysočiny.

Pokud se rozhodnete zorganizovat nějaké setkání jsem ochotná za vámi přijet a zprostředkovat vám možnost poznání sebe samých skrze pocity, emoce a signály, jenž k vám vysílají vaše těla.

Terapie jsou vhodné pro skupinky  již od 4-5 osob. Cena, téma i místo realizace vzejdou z vašich potřeb a možností.

Povídání je samozřejmě možné udělat i pro velké skupiny - např. Svazy žen, Mateřská centra, Knihovny, Občanská sdružení - prostě pro všechny, kteří by rádi poznali ALTERNATIVNÍ POHLED na danou situaci.